ترجمه ى

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجم فرازین کاملا رایگان است. ترجمه ي مَرُّوا کِرَاماً به « به شتاب از آن دوري مي جويند » در واقع ترجمه نيست، بلکه تفسير است و از نوبت دوم تفسير ميبدي گرفته شده است ( ج 7، ص 68 ) که نوشته است: « مرواکراما، اي اعراضوا عنه معرضين »

2022-12-09
    نازعتني نفسي اليك بحرف ش
  1. اگر چه کتاب
  2. الإنجليزية
  3. 2